Henk van Delden

Henk van Delden is geboren op 28 april 1936 in Sneek. In 1940, toen hij 4 jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. In Sneek bezocht Henk van Delden de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Henk van Delden zeilde veel. Hij had een kano, deed aan polsstokspringen en eieren zoeken, en hij schaatste (als er 's winters tenminste ijs was).


In 1954 ging Henk naar de 'Kweekschool voor de Zeevaart' in Amsterdam. Daarna was hij drie jaar stuurman bij de Grote Handelsvaart, en maakte hij reizen naar Noord- en Zuid-Amerika, de Perzische Golf, Afrika, Indonesië, Maleisië, Thailand, China, het Middellandse Zeegebied en de Oostzee. Na deze drie jaar ging hij in militaire dienst.

Van 1960 tot 1963 werkte Henk als journalist bij 'Het Vrije Volk' in Amsterdam, Arnhem, Gouda, Rotterdam en Vlaardingen.

Daarna verhuisde Henk naar Amsterdam, en woonde hij een tijdje aan boord van een botter op de Amstel. Daar schreef hij zijn eerste jeugdboek: Met de Adriana naar Barcelona. De botter werd omgebouwd tot kotter en hiermee voer hij naar Marseille. Henk woonde daar een tijdje en vervolgens op Corsica, waarna
hij naar Amsterdam terugkeerde en het schrijven en vertalen weer oppakte.

Behalve jeugdboeken schreef Henk ook een paar boeken voor volwassenen.

Bron: www.kluitman.nl

Jan Timmerman is een geweldige boffer, trouwens zijn vriend Dolf eveneens, want Jans vader is aan een rederij in Delfzijl verbonden en de kans is groot dat ze met de vakantie een zeereis mogen meemaken met een kustvaarder! Wanneer ze tenminste overgaan en de bemanning van de "Adriana", zo heet de kustvaarder, zo'n paar landrotten aan boord wil hebben!
Nu, dat laatste valt gelukkig mee, ook al lijkt de stuurman vooral in het begin erg bars en streng.
Natuurlijk worden de jongens door de echte zeelieden eerst flink geplaagd, maar toch zouden ze deze reis voor geen goud hebben willen missen en wij niet dit werkelijk spannende reisverhaal!

Uit: met de Adriana naar Barcelona.

Bij Kluitman uitgegeven:

J 0136 Met de Adriana naar Barcelona, later herdrukt als J 1136
J 0175 Met de Adriana naar IJsland, later herdrukt als J 1175
J 0184 Vakantie met de Moby Dick, later herdrukt als J 1184
J 0206 Sabotage bij de brandweer, later herdrukt als J 1206
J 1262 Strandjutten aan de cote d'azur
J 1286 De ondergang van de Swarte Draek

 

De Illustraties zijn getekend door Rudy van Giffen, Gerard van Straaten en Reint de Jonge

Covers Henk van Delden

           
           

 

Henk van Delden heeft nog andere boek geschreven en bewerkt, hier vindt u enkele titels

De Eendracht onder vol zeil
Gifmoord op Rotterdam
Lijkzang voor een wonderkind
Onder de douche

Andere Covers Henk van Delden

 


 

 

  

About this site. Dit is een verzamelsite over jeugdpockets.
En GEEN verkoop site, als ik iets verkoop doe ik dat op Marktplaats of op een andere Verkoop site.

Jeugdpockets.nl